КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ

УЖГОРОДСЬКИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ I МИСТЕЦТВ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Палеха Юрій Іванович

Палеха Ю. І. народився у 1951р. в м. Києві. Історик, культуролог, документознавець, кандидат історичних та культурологічних наук, доктор філософії з ділового адміністрування, професор. Після отримання вищої інженерної освіти Палеха Ю. І. працював на промислових підприємствах, в будівельних організаціях, науково-дослідних інститутах, виробничих об’єднаннях, міністерстві. Займав посади електромонтера, майстра, інженера, виконроба, проектувальника, завідувача виробництвом, начальника відділу виробничого об’єднання, керівника департаменту управління персоналом міністерства, наукового співробітника проектного інституту.

З 1990 року свою діяльність веде у системі вищої освіти, спочатку працював на посаді декана, проректора, директора Інституту менеджменту і бізнесу, з 1997 року проректора Європейського університету. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 18 років. В Українсько-фінському інституті менеджменту і бізнесу з липня 1998р. на посаді проректора з заочної та дистанційної освіти. З 12 серпня 2001р. проректор з рекламної та інформаційно-аналітичної діяльності. З вересня 2002р. − професор, а з вересня 2003р. завідувач кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Європейського університету. Бере активну участь в науково-організаційній роботі університету, організував впровадження у ВНЗ Моделі досконалості за ISO-90001. За поданими матеріалами в 2004р. університет відзначено сертифікатом «Визнання досконалості в Україні», в 2005р. – визнано Лауреатом ХІ Всеукраїнського конкурсу з якості, а також нагороджено сертифікатом «Визнання досконалості в Європі».

Палеха Ю. І є висококваліфікованим спеціалістом своєї справи, про що свідчить знак Відмінника освіти України (2001р. ), Подяка Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності (2003р. ), орденська відзнака “За розбудову освіти в Україні».

Зазначене дало можливість Палесі Ю. І. вести авторські курси з менеджменту, управління персоналом, загального і спеціального діловодства, документознавства, організаційної культури та етики ділового спілкування, стандартизації та сертифікації в інформаційно-документаційній сфері.

Палеха Ю. І. автор понад 200 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі посібників та підручників з документознавства, менеджменту та підприємництва, соціології і психології, етики ділових стосунків, організації сучасної ділової комунікації, іміджології, управлінського документування. Ю. І. Палеха є автором монографії з організаційної та управлінської культури. Йому належить перший в Україні підручник з сучасного документаційного забезпечення управління. В 2007-2008 році побачили світ ще декілька посібників автора з грифом Міністерства освіти і науки України, а саме: «Організація сучасного діловодства», «Етика ділових стосунків», «Культура діловодства», «Організаційна техніка», «Загальне документознавство».

Наукові публікації з 2016-2020 рік

2016 р.

 1. Палеха Ю.І.  Подання заяви при працевлаштуванні  / Ю.І. Палеха // Кадри і зарплата. – 2016 – № 1 – С. 20-22.
 2. Палеха Ю.І.  Подання заяви про прийняття на роботу за сумісництвом  / Ю.І. Палеха // Кадри і зарплата. – 2016 – № 2 – С.23-24.
 3. Палеха Ю.І.  Написання заяв про надання відпусток  / Ю.І. Палеха // Кадри і зарплата. – 2016 – № 3 – С.19-21.
 4. Палеха Ю.І.  Особливості функціонування інформаційного бізнесу  / Ю.І. Палеха // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2016 – № 3 – С.– 82-87.
 5. Палеха Ю.І. Документально – інформаційні комунікації як основа комунікатив-ного менеджменту / Ю. І. Палеха. // Збірник тез науково-практичної конференції «Документознавство та інформаційна діяльність» від 23-24квітня 2016 року. К. : Державний університет телекомунікацій – 2016 – С.69-79.
 6. Палеха Ю. І. Інформаційне забезпечення як інструмент підвищення рівня конку-рентоспроможності підприємства/ Ю. І. Палеха. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття. 2016. – Одеса.– С. 58-66.
 7. Палеха Ю.І.  Роль документально-інформаційних комунікацій в комунікативному менеджменті. / Ю. І. Палеха. // Економіка та управління. – 2016 – № 1– С. 85-91.
 8. Палеха Ю.І.  Підготовка доповідних записок  / Ю.І. Палеха // Кадри і зарплата. – 2016 – № 4 – С.– 19-21.
 9. Палеха Ю.І.  Підготовка службових записок  / Ю.І. Палеха // Кадри і зарплата. – 2016 – № 5 – С. .– 19-21.
 10. Палеха Ю.І.  Підготовка пояснювальних записок  / Ю.І. Палеха // Кадри і зарплата. – 2016 – № 6 – С.– 19-21.
 11. Домрачев В.М. Застосування SAS Enterprise Miner для аналізу діяльності банківської системи України / В.М. Домрачев, В.В. Третинник, Ю.І. Палеха// Матеріали міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». Ужгород: УНУ, 26 вересня – 3 жовтня 2016,  – С.– 112-113.
 12. Палеха Ю.І.  Особливості спілкування з представниками Туреччини  / Ю.І. Палеха // Кадри і зарплата. – 2016 – № 20– С.22-23.
 13. Фльорко О.С. Організація роботи секретаря медичної установи на прикладі роботи Стоматологічної поліклініки Дніпровського району м. Києва) / О.С. Фльорко, Ю. І Палеха // Матеріали ХХІІ Міжнарод. наук. практ. конф. «Інформаційні технології в менеджменті і бізнесі: Проблеми науки, практики і освіти», Київ, 28-29 листопада 2016 р. / Редкол. : І.І. Тимошенко (голова) та ін. – К. : Вид-во Європейського університету, 2016. – С. 99-100.
 14. Мартиненко Т.М  Застосування інформаційних технологій  в  сучасному суспільстві / Т.М.  Мартиненко, Ю. І. Палеха // Матеріали ХХІІ Міжнарод. наук. практ. конф. «Інформаційні технології в менеджменті і бізнесі: Проблеми науки, практики і освіти», Київ, 30 листопада 2016 р. / Редкол. : І.І. Тимошенко (голова) та ін. – К. : Вид-во Європейського університету, 2016. – С. 99-100.
 15. Романчук Л. М. Консолідований інформаційний продукт в навчальному закладі / Л.М. Романчук, Ю.І. Палеха // Матеріали ХХІІ Міжнарод. наук. практ. конф. «Інформаційні технології в менеджменті і бізнесі: Проблеми науки, практики і освіти», Київ, 30 листопада 2016 р. / Редкол. : І.І. Тимошенко (голова) та ін. – К. : Вид-во Європейського університету, 2016. – С. 99-100.
 16. Палеха Ю.І.  Особливості спілкування з представниками Cловаччини  / Ю.І. Палеха // Кадри і зарплата. – 2016 – № 20– С.22-23.
 17. Палеха Ю. І. Технології консолідації інформації: імперативи розвитку / Ю. І. Палеха. //Матеріали наук. практ. конф. «Консолідована інформація в управлінні освітою», Київ, 15-16 листопада 2016 р. . – К. : Вид-во Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2016. – С. 26-29.
 18. Палеха Ю. І. Особливості прийняття оперативних рішень за сучасних умов в Україні / Ю. І .Палеха //Матеріали ХVІІ Всеукраїнської наук. практ. конф. «Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку», Київ, 8 грудня 2016 р. / Редкол. : І.І. Тимошенко (голова) та ін. – К. : Вид-во Європейського університету, 2016. – С. 49-53.
 19. Палеха Ю.І.  М. Слободяник як автор документного фондознавства / Ю.І. Палеха // Бібліотекознавчі студії присвячені пам’яті професора М.С. Слободяника. – 2016 – 15 грудня – С. 23-24.

 

2017 р.

 1. Основи менеджменту: теорія і практика: навч. посібник./ Мошек Г.Є., Палеха Ю. І., Миколайчук І.П.,  Шульга В.П, Поканевич Ю. В., Соломко А.С., Коваленко А.В., Коваленко Н.В.,  Ціпірунда В.С., Сиваненко Г.П., Белова О.І. за загальною редакцією кандидата економічних наук, проф. Мошека Г.Є / К.: Вид-во Ліра – К, 2017. – 528 с.
 2.  Палеха Ю. І. Конкурентоспроможне подання результатів творчої діяльності / Ю. І .Палеха. // Матеріали  Всеукраїнської наук. практ. конф. «Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку», Київ, 7 грудня 2017 р. / Редкол. : І.І. Тимошенко (голова) та ін. – К. : Вид-во Європейського університету, 2017. – С. 56-59.
 3.  Палеха Ю.І.  Україна в системі  наукових комунікацій / Ю.І. Палеха // Бібліотекознавчі студії присвячені пам’яті професора М.С. Слободяника. – 2017 – 14 грудня – С. 23-24.
 4. Метьолкіна Т.А. Затребуваність професії документознавець, інформаційний аналітик / Т.А.  Метьолкіна, Ю. І. Палеха // Матеріали ХХІІІ Міжнарод. наук. практ. конф. «Інформаційні технології в менеджменті і бізнесі: Проблеми науки, практики і освіти», Київ, 29 листопада 2017 р. / Редкол. : І.І. Тимошенко (голова) та ін. – К. : Вид-во Європейського університету, 2017. – С. 256-248.
 5. Чепара Н.В. Моніторинг інформаційних потоків організації / Н.В. Чепара, Ю. І. Палеха // Матеріали ХХІІІ Міжнарод. наук. практ. конф. «Інформаційні технології в менеджменті і бізнесі: Проблеми науки, практики і освіти», Київ, 29 листопада 2017 р. / Редкол. : І.І. Тимошенко (голова) та ін. – К. : Вид-во Європейського університету, 2017. – С. 312-314.
 6. Якорева Ю. О. Управління електронним документообігом на підприємстві/ Ю. О. Якорева, Ю. І. Палеха // Матеріали ХХІІІ Міжнарод. наук. практ. конф. «Інформаційні технології в менеджменті і бізнесі: Проблеми науки, практики і освіти», Київ, 29 листопада 2017 р. / Редкол. : І.І. Тимошенко (голова) та ін. – К. : Вид-во Європейського університету, 2017. – С. 324-326.
 7. Кисіль В.А. Штрих-код, як спосіб згортання інформації/ В.А. Кисіль, Ю. І. Палеха // Матеріали ХХІІІ Міжнарод. наук. практ. конф. «Інформаційні технології в менеджменті і бізнесі: Проблеми науки, практики і освіти», Київ, 29 листопада 2017 р. / Редкол. : І.І. Тимошенко (голова) та ін. – К. : Вид-во Європейського університету, 2017. – С. 343-345.
 8. Гренцер В.Я. Актуальність книговидання та книго розповсюдження в Україні та світі / В.Я. Гренцер, Ю. І .Палеха. // Матеріали  Всеукраїнської наук. практ. конф. «Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку», Київ, 7 грудня 2017 р. / Редкол. : І.І. Тимошенко (голова) та ін. – К. : Вид-во Європейського університету, 2017. – С. 59-61.
 9.  Малиновська І.В. Інформаційні ресурси як джерело створення новітніх інформаційних продуктів і послуг / І.В. Малиновська, Ю. І .Палеха // Матеріали  Всеукраїнської наук. практ. конф. «Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку», Київ, 7 грудня 2017 р. / Редкол. : І.І. Тимошенко (голова) та ін. – К. : Вид-во Європейського університету, 2017. – С. 61-63.
 10.  Палеха Ю.І. Рейтинг наукових публікацій українських вчених в міжнародному науково-інформаційному просторі”/ Ю. І. Палеха // Економіка та управління – №4 – 2017– С.131-139.

 

2018 р.

 1. Стеценко М.С., Основи науково-дослідної роботи: конкурентоспроможне подання результатів наукової та творчої діяльності: навч.-практ. посібник (за заг. редакцією проф. Ю.І. Палехи) / М.С. Стеценко., Ю.І. Палеха, Ліра-К, 2018. – 208 с.
 2. Палеха Ю.І. Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній та архівній справі: навч.  посібник (за заг. редакцією проф. Ю.І. Палехи) / Ю.І. Палеха, І.В. Смоловик, М,В. Геращенко, Ліра-К, 2018. – 220 с.
 3. Палеха Ю.І. Бібліотечне фондознавство: навч.  посібник (за заг. редакцією проф. Ю.І. Палехи)/ Ю.І. Палеха, І.О. Іванова,  Л.О. Черепуха, Ліра-К, 2018. – 208 с.
 4. Московченко Н.П. Документне фондознавство: Архівні фонди. навч.  посібник/ Н.П. Московченко, Ю.І. Палеха (за заг. редакцією проф. Ю.І. Палехи), Ліра-К, 2018. – 308 с.
 5. Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття", 12-14 вересня 2018.
 6. Палеха Ю.І. Рейтинг української науки в міжнародному науково-інформаційному просторі”/ Ю. І. Палеха // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія – №1 – 2018– С. 58-66.
 7. Палеха Ю.І. Створення цифрових баз даних наукової творчості вчених/ Ю.І. Палеха // Матеріали ХХІІІ Міжнарод. наук. практ. конф. «Інформаційні технології в менеджменті і бізнесі: Проблеми науки, практики і освіти», Київ, 29 листопада 2018 р. / Редкол. : І.І. Тимошенко (голова) та ін. – К. : Вид-во Європейського університету, 2018. – С. 324-326.
 8. It support in decision-making with regard to infrared grain drying management /Lakhno V., Kasatkin D., Buriachok V., Palekha Y., Saiko V. Domrachev V./ Journal of Theoretical and Applied Information Technology // 30th Noveber 2018. Vol.96. No 22. – P. 7587-7598.

 

2019 р.

 1. Палеха Ю.І., Інформаційна культура організації: системний аналіз /Ю.І. Палеха О.Ю. Палеха // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Системний аналіз в управлінні: міжгалузеві дослідження» 23 квітня 2019 р.,  Київ, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова».  С.41-47.
 2. Палеха Ю.І. Інформаційна культура організації та її складники /Ю.І. Палеха, О.Ю. Палеха // Матеріали VIII  міжнародної науково-практичної конференції «Інформація. Комунікація. Суспільство» від 16 травня 2019 р.,  Львів, Національний  «Львівська політехніка».  С.204.-206.
 3. Палеха Ю. І. Інформаційна культура організації як відображення рівня її інформаційного забезпечення / Ю.І. Палеха // Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі» від 16-18 травня 2019 р.,  Київ,  Київський Національний університет культури.  С.47-50.
 4. Палеха Ю. І. Культура документування інформації як складова інформаційної культури організації / Ю.І. Палеха // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформація і соціум»  від 07 червня 2019 р.,  Вінниця,  Донецький  Національний університет ім. Василя Стуса.  С.45-48.
 5. Палеха Ю.І. Інформаційна культура організації як індикатор стану її інформаційного забезпечення/ Ю. І. Палеха // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія – №2 – 2019– С.87-96.
 6. Палеха Ю.І. Культура документування інформації як складова інформаційної  культури організації //Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХ ст. Мат-ли ХІІ міжнар. наук.-пр. конф. – Одеса.11-13.09. 2019.– С.60-63.
 7. Палеха Ю.І. Культура пошуку та опрацювання інформації як складник інформаційної культури  організації / Ю. І. Палеха // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія – №3 – 2019– С.54-61.
 8. Палеха Ю.І. Інформаційна культура бібліотеки,  як відображення  рівня її  діяльності / Ю.І Палеха. // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Місце і роль бібліотек у формуванні інформаційного простору (Київ, 21-23 жовт. 2020 р.) НАН України, нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. Б-к України, Рада дир. б-к та інформ. Центрів – членів МААН. – К. 2020– С. 39-41.
 9. Палеха Ю.І. Техніко-технологічна  культура організацій країни/ Ю.І. Палеха // Збірник тез ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в менеджменті і бізнесі: Проблеми науки, практики і освіти» від 28 листопада 2019 року. –К. : Вид-во Європейського університету.  2019.– С. 190-191.
 10. Палеха Ю.І. Культура документування інформації як складова інформаційної культури організації/ Ю.І. Палеха// Збірник тез ХХ Міжнародної науково-практичної конференції «Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку» від 31 жовтня 2019 року. –К. : Вид-во Європейського університету.  2019.– С. 33-34.
 11. Палеха Ю.І. Техніко-технологічна культура бібліотеки в цифрову епоху // Бібліотекознавчі студії присвячені пам’яті професора М.С. Слободяника. – 2015 – 9 грудня – С. 23-24.

 

2020 р.

 1. Палеха Ю.І. Культура керування документацією як складник інформаційної культури  організації/ Ю.І. Палеха, Апшай М.В. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія – №1 – 2020 – С. 58-66.
 2. Палеха Ю.І. Документаційне забезпечення управління установою як показник рівня її корпоративної культури  / Ю.І. Палеха, Апшай М.В. // Студії з архівної справи та документознавства.– 2020 . – № 28 . – С. 102 – 110.
 3. Палеха Ю.І. Інформаційна культура сучасної організації / Ю.І. Палеха // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : зб. матеріалів Третьої міжнар. наук. конф., м. Київ, 14–16 травня 2020 р. / упоряд. Л. Ф. Грінберг, М. М. Цілина. Київ : Вид-во «Ліра-К», 2020. С. 14 – 17.
 4.  Палеха Ю.І. Культура документування інформації як складова інформаційної  культури організації //Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ ст. Мат-ли ХІІ міжнар. наук.-пр. конф. – Одеса.11-13.09. 2020.– С.60-63.
 5. Палеха Ю.І. Інформаційна культура організації: монографія/ Ю.І. Палеха,   Ліра-К, 2020. – 270 с.
 6. Палеха Ю.І. Інформаційна культура: навч.  посібник (за заг. редакцією проф. Ю.І. Палехи) / Ю.І. Палеха, О.Ю. Палеха, Ю.І. Горбань, Ліра-К, 2020. – 268 с.