КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ

УЖГОРОДСЬКИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ I МИСТЕЦТВ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Глоба Лідія Григорівна - кандидат  педагогічних наук,   доцент, відмінник освіти України.

 З 1976 – 1970  рік навчалась  в  Богуславському  педагогічному  училищі.  У 1976 році закінчила педагогічний факультет (спеціальність «Педагогіка  і психологія дошкільна»), викладач дошкільної психології, педагогіки в педагогічному училищі, методист з дошкільного  виховання)  Київського державного  педагогічного інституту ім. О. М. Горького.  Здобувач Інституту педагогіки  АПН України .

    У 1997 році захистила кандидатську дисертацію на тему:  « Дидактичне обгрунтування змісту  української літератури та методика її вивчення в сільськогосподарських технікумах».

Здійснила теоретичне та експериментальне обґрунтування ефективності навчання української літератури  за умови впровадження авторської модульної програми, яка передбачає професійну орієнтацію літературної освіти і грунтується на рейтинго-тестовій системі контролю літературних знань, умінь і навичок.

       В   2005 році  присвоєно  вчене звання доцента кафедри теорії та методики  початкового навчання Прикарпатського  державного  університету  ім. Василя Стефаника.   В послужному списку багаторічний педагогічний стаж, досвід викладання  предметів у галузі психології  ( загальна психологія, соціальна психологія, психологія сім’ї,  психологія мистецтва, психолінгвістика),  педагогіки ( історія педагогіки,  основи педагогічної майстерності), основи наукових досліджень,  української літератури; керівництво курсовим та дипломним проектуванням, укладання програм і методичних посібників, підручників.
       Досвід  виконання  обов’язків завідувача кафедри психології та педагогіки впродовж  2004-2018 років.    Останнє місце роботи:  Київський славістичний університет (  тепер реорганізований у  Східно-Європейський слов’янський університет)  з 2004 по 2019 рік.  (15 років).

   Була призначена в 2008 році Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти ( м.Київ)  незалежним експертом для проведення науково-методичної експертизи рукописів підручників, поданих на Всеукраїнський конкурс. Маю сертифікати, дипломи підвищення кваліфікації  отримані  як у вищих навчальних закладах України, так і за кордоном.  

  Основні напрями наукової роботи:  педагогічна психологія,  дитяча психологія, історія педагогіки, психолінгвістика, психоаналіз, філологія.  Сфера професійних інтересів: соціальна психологія , психологія освіти, психологія педагогічної праці. Автор низки досліджень  опублікованих  в збірниках наукових праць Інституту  психології  ім. Г.С. Костюка НАПНУ  ( 2010),  Матеріалах ІХ-ХХ  Міжнародного  наукового семінару  Санкт-Петербург  2009- 2020 р.р. , Всеукраїнських  та   вузівських наукових, науково-практичних конференцій.  У 1991 році нагороджена Почесною грамотою МВО України,    відмінник освіти України. 

Навчально-методичні посібники

1. Глоба Л.Г. Тлумачний словник психолінгвістичних  термінів . Ужгород, 2008. 59 с

2 Глоба Л.Г.  Самостійна робота студентів-психологів .Методичні рекомендації.

     Ужгород, 2009. 26с

3. Глоба Л.Г. Методичні рекомендації для проходження  соціально-психологічної, психолого-педагогічної та переддипломної практики. Методичні рекомендації.    Ужгород,  2009. 43с.   

4. Глоба Л.Г.  Методичні  рекомендації до написання та вимоги до оформлення курсових робіт  із  « Соціальної психології». Методичні рекомендації.   Ужгород,    2010. 23с.   

5 Глоба Л.Г. Окреслення шляхів впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Методичний посібник.- Ужгород Вид-во ЗФКСУ, 2010. 29с

 6 Глоба Л.Г.. Методичні рекомендації для  виконання та захисту бакалавських робіт Методичні рекомендації .   Ужгород, 2012. 24с.

 

            Науково-популярні публікації, участь у конференціях

1. ГЛОБА Л.Г. Олександр Духнович та розвиток драматургії на  Закарпатті //     Українська  література    в загальноосвітній  школі .2008.-№7- с. 46-48

2.  Глоба Л.Г. Культура листування. Формування спеціальних умінь та навичок// Українська  література    в загальноосвітній  школі .2009.-№7- с. 46-48

3. Глоба Л.Г « Тарас Шевченко та  Михайло Щепкін: творчість на благо українського та російського народів» \\ Матеріали ІХ Міжнародного наукового семінару « Україна-Росія: кроскультурні відносини »( Санкт-_Петербург 12-16 травня, 2009 )

4. Глоба Л.Г.,  Т.Г.Шевченко та М.С. Щепкін. Яскравий приклад гуманізму в творчості заради  розвою української та російської культури : Матеріали  ІХ міжнародного семінару [«Україна-Росія: крос культурні відносини»], ( Санкт- Петербург, 12 – 16  травня  2010 р.), - С. 247-252.

5. Глоба Л.Г. Культурно-історичні традиції жіночої освіти в Україні \\ Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПНУ К., 2010. с.63-67

6 Глоба Л.Г. « Подвижницька діяльність українських просвітительок та розвиток жіночої освіти  на Україні».\\ Круглий стіл «Події національно-визвольних змагань 1927-1921 років у матеріалах сучасників. ( Київ, 26 квітня 2010 р.)

7. Глоба Л.Г. Відображення біографічних мотивів у творчості Лариси Петрівни Косач Доповідь на Міжнародній  науково-практичній  конференції   [«Слов’янська культура та писемність: минуле та сучасність» 19-20 травня 2011

8.. ГЛОБА Л.Г. Психологічні аспекти сприймання і розуміння художнього тексту. Віче. Збірник наукових праць./редкол.: В.І.Гусев та ін..-К.:ВПК « Експрес-Поліграф», 2011-352с

9.Глоба Л.Г..Психолінгвістичні засади сприймання текстів художньої  літератури// Психологія особистості .- № 1 ( 2).- 2011.- С.132-138

10. Глоба Л.ГХудожній текст як психолінгвістична реальність/ Віче.Зб. наукових праць.- Київ,”Експрес-поліграф” 2011, с.324-331

11. Глоба Л.ГСлов’янська ментальність та її психологічні особливості / Наукова конференція професорсько-викладацького складу секції кафедри психології та педагогіки ЗФ КСУ Ужгород 2011

12.Глоба Л.Г.  Психолінгвістичні аспекти сприйняття та розуміння художніх текстів стаття.  Психологія  особистості-2011-№1 (2) с.132-137

13. Глоба Л.Г.,    Утвердження засад гуманізму в житті та творчості Т.Г.Шевченка : Матеріали  ХІV Мжнародного семінару [« Тарас Шевченко и его петербургское окружение»], ( Санкт- Петербург, 13 – 17  травня  2014 р.), - С. 340—346

14. Глоба Л.Г.,   Т.Г.Шевченко та М.С. Щепкін- дві долі, два таланти : Матеріали  ХV Міжнародного наукового  семінару [«  Деятели науки и культуры России и Украины ( ХVІІІ-ХХ вв.)], ( Санкт- Петербург, 17– 21  травня  2015 р.), - С. 147-153

15. Глоба Л.Г., Степан Руданський -  талановитий  письменник, громадський діяч.  Український Ностардамус.  Спроба психолінгвістичного аналізу  поєзіі  Степана Руданського « Могила»  : Матеріали  ХVІ Міжнародного наукового  семінару [«Украинцы в  государственном аппарате России  ( ХVІІІ- нач ХХ вв.)], ( Санкт- Петербург-Нежын, 2016 р.), - С. 264—271

16. Глоба Л.Г., НечитайлоУ.П.  Коли цвітуть каштани… (до 60-річчя з дня першого виконання пісні на слова А.С. Малишка « Київський вальс в кінофільмі « Літа молодії»  : Матеріали  ХVІ Міжнародного наукового  семінару [« Киев в жизни и творчестве деятелей науки и культуры ( ХVІІІ- пер.пол.ХХ вв.)], ( Санкт- Петербург-Нежын, 2019 р.), - С. 159-—168

                 

                          Підвищення    кваліфікації

27 березня 2000 – 08 квітня 2000р. – підвищувала кваліфікацію у   Педагогічному коледжі Львівського національного  університету ім Івана Франка з предмету  « Українська література, «Дитяча література»»  Рішенням  методичної ради  від 10 квітня 2000 року  стажування зараховано ,  ПОСВІДЧЕННЯ № 12.

29 вересня 2005 – 14 жовтня 2005 р. – підвищувала кваліфікацію  в   технічному університеті м. Габрово ( Болгарія ).  Департамент мовного та  спеціалізованого навчання Свідоцтво   рег. № 24 від 12.10. 2005р.

 Лідія Глоба.  Відень  Австрія  R_4561 23 01  2014 Європейська спільнота навчання та наукового розвитку. Сертифікат відвідуваності та успішного завершення. Вищий навчальний заклад Східно-європейський Слов’янський Університет. За успішне  завершення семінару та воркшопу: « Реформи і перспективи інтеграції української вищої освіти в європейську освітню систему»

Чехія №19/2019/05  Глоба Лідія  Пройшла профсійно розвиваючий тренінг в рамках Міжнародного науково-практичного форуму « Формування акмеологічного середовища в сучасному навчальному процесі» відповідно до програми Педагогічного Партнерства , 150 кредитів ( SECTS) / Галузь вивчення « Педагогіка і психологія»

Навчальні дисципліни, що їх викладає доцент:

  • Педагогіка
  • Психологія
  • Українська мова  ( за професійним спілкуванням) 
  • Основи наукових досліджень