КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ

УЖГОРОДСЬКИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ I МИСТЕЦТВ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Біланич Галина Петрівна кандидат історичних наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін.

Я, Біланич (Голубка) Галина Петрівна, народилася 8 червня 1966 року в селі Угля Тячівського району Закарпатської області в сім’ї службовця.

1984 – закінчила культурно-освітнє училище міста Хуст, де отримала спеціальність «бібліотекар середньої кваліфікації».

1991 рр. – закінчила історичний факультет Ужгородського державного університету, .

З 2001 – працювала в Ужгородському училищі культури (тепер – Ужгородський інститут культури і мистецтв) на посаді заступника директора з виховної роботи та викладача історії.

2007 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Видавнича діяльність «Карпат» у краєзнавчому русі України 1945 – 1991 рр.», отримала наукове звання кандидата історичних наук зі спеціальності «теорія та історія культури».

01 листопада 2007 – 27 серпня 2013 рр. – доцент кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти (за сумісництвом).

01.09.2010 – 30.06.2014 рр. – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін за наказом ВП «Ужгородського факультету КНУКіМ» (за сумісництвом) .

01 листопада 2007 – 27 серпня 2013 рр. – доцент кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти (за сумісництвом).

Підвищення кваліфікації

30 березня 2009 – 04 квітня 2009 р. – підвищувала кваліфікацію у Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв. Свідоцтво 12 СПК 614611 від 04 квітня 2009 р.

04 березня 2013 – 11 березня 2013 р. – підвищувала кваліфікацію в Інституті післядипломної освіти НАКККіМ. Свідоцтво 12СПК 964168 від 11 березня 2013 р.

03 жовтня 2016 – 21 жовтня 2016 р. – підвищувала кваліфікацію в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво ЗІ СПК 024836.

03 жовтня 2016 – 21 жовтня 2016 р. – підвищувала кваліфікацію в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво ЗІ СПК 024821.

19 грудня 2016 – 23 грудня 2016 р. – підвищувала кваліфікацію в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти. Посвідчення № 100.

27 вересня 2018 – 01 жовтня 2018 р. – підвищувала кваліфікацію в Закарпатському інституті після дипломної педагогічної освіти. Посвідчення № 513.

01 лютого 2020 – 14 лютого 2020 р. – проходила стажування в Повітовому музеї м. Сату Маре (Румунія). Сертифікат № 223 від 14.02.2020 року.

26 травня 2020 - 29 травня 2020  р. – підвищувала кваліфікацію вчителів історії, правознавства та інтегрованого курсу «Громадянська освіта» в Закарпатському інституті після дипломної педагогічної освіти.   Посвідчення № ЗІ СПК 02139723/00844620  від 29.05.2020 року.

МОНОГРАФІЯ

 1. Біланич Г. П. Книговидавничий форпост. Видавнича діяльність «Карпат» як джерело вивчення історії України (1945 – 1991 рр.). – Ужгород : Карпати, 2005. – 162 с.
 2. Halyna Bilanych. The information competence formation's organization of future primary school teachers, social and cultural workers: foreign experience.  S. 241  - 248 /    Lesia Vysochan, Halyna Bilanych, Yulia Saenko. Organization and management in the services’ sphere on selected examples. Editors: Tetyana Nestorenko, Tadeusz Pokusa. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-02-3; pp. 495.

Важливим у науковій роботі  стаття  "The information competence formation's organization of future primary school teachers, social and cultural workers: foreign experience " у співавторстві включена у зміст польської монографії "Organization and management in the services’ sphere on selected examples"  розділ 3. Пункт 3.4.   Монографія  має польський ISBN 978 – 83 – 66567 – 02 – 3 та розміщена на сайті Academy of Management and Administration in Opole (Польща).

Наукові публікації:

 1. Біланич Г. «Карпати» – книговидавничий форпост на крайньому заході України // Вісник Книжкової Палати України. – 2003. – № 12. – С. 4–6.
 2. Біланич Г. Художня література «Карпат» в дорозі до читача // Бібліотечна планета. – 2004. – № 4. – С. 15–17.
 3. Біланич Г. Спільне книговидання «Карпат» і видавництв Угорщини: унікальний досвід (1958 – 1990 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Ужгород, 2004. – Вип. 9. – С. 82–87.
 4. Біланич Г. Екологічні проблеми у виданнях «Карпат» // Вісник Книжкової Палати України. – 2004. – № 5. – С. 12–14.
 5. Біланич Г. Краєзнавча і туристична література «Карпат» і розмаїття тематики, багатомовність // Вісник Книжкової Палати України. – 2004. – № 7. – С. 10–13.
 6. Біланич Г. Випуск «Карпатами» спільних книг у співдружності з іншими видавництвами // Вісник Книжкової Палати України.  – 2004. – № 6. – С. 5–7.
 7. Біланич Г. Початок книгодрукування на Закарпатті та стародруки // Вісник Книжкової Палати України. – 2005. – № 11. – С. 40–42.
 8. Біланич Г. Започаткування слов’янського (кириличного) книгодрукування на Закарпатті // Питання культурології : збірник наукових статей. – К. : КНУКіМ, 2005. – Вип. 21. – С. 16–23.
 9.  Біланич Г. «Карпати» – відкриття молодих талантів // Вісник Книжкової Палати України. – 2007. – № 10. – С. 6–8.
 10.  Біланич Г. З турботою про розквіт культури національних меншин Закарпаття // Бібліотечна планета. – 2009. – № 3 (45). – С. 36–38.
 11.  Біланич Г. Формування та організація використання фондів в бібліотеках, що обслуговують компактно проживаючі національні групи в регіоні // Бібліотечна планета. – 2010. – С. 15–17. – № 3.
 12.  Біланич Г. З історії бібліотечної справи на Закарпатті // Актуальні питання культурології : збірник наукових статей. – К. : КНУКіМ, 2012. – Вип. 12. – С. 1–7.
 13.  Біланич Г. Зародження газетної справи на Закарпатті // Вісник Книжкової Палати України. – 2013. – № 1. – С. 34–38.
 14. . Yuzyk O.P., Bilanych H.P. Application of the special course on the methodology of the use of application software in the process of study of musical art in the system of postgraduate pedagogical education as a way to the professional advancement of modern teacher. – Kharkov : Young Scientist, 2017. № 11 (51). November. Р. 478–482.
 15. Olha Yuzyk, Iryna Mazaikina, Halyna Bilanych, Mariia Yuzyk Quality of higher education in ukraine and poland:comparative aspects. – comparative professional pedagogy. 2019. Vol. 9. Issue 1. P. 66–74.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

 1. Галина Біланич, Любов Гамаль, Марія Кордиш. Мистецтво України : навчально-методичний посібник. – Ужгород : Видавництво «Гражда», 2010. – 100 с.
 2. Могорита В., Біланич Г. Розвиток пізнавальної самостійності студентів через організацію роботи з історичними документами на заняттях з навчальної дисципліни «Історія України» : методичний посібник. – Ужгород : Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2011. – 80 с.
 3. 3. Біланич Г. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя в процесі навчання : методичний посібник. – Ужгород, 2006. – 56 с.

Науково-популярні публікації, участь у конференціях

 1. Біланич Г. П. Для угорських національних меншин Закарпаття // ІV Міжнародна науково-практична конференція «Динаміка наукових досліджень – 2005» (Дніпропетровськ, 20–30 червня 2005 р.). Т. 23. Історія України. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2005. – С. 3–7.
 2. Біланич Г. П. «Карпати» – книговидавничий форпост на крайньому Заході України // Міжнародна науково-практична конференція «Наука і освіта – 2005» (Дніпропетровськ, 7–21 лютого 2005 р.). Т. 18. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2005. – С. 3–5.
 3. Біланич Г. П. Василь Стус як правозахисник // Обласна науково-методична конференція «Народе мій, до тебе я ще верну…» (Ужгород, 25–26 березня 2008 р.). – Ужгород : ЗІППО, 2008.
 4. Біланич Г. П. Політика уряду А. Волошина в сільському господарстві // Міжнародна наукова конференція «Карпатська Україна в контексті українського державотворення»: до 70-річчя проголошення незалежності Карпатської України (Ужгород, 13 березня 2009 р.). – Ужгород : ЗІППО, 2009.
 5. Біланич Г. П. Формування ціннісних орієнтацій студентів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів культури і мистецтв І – ІІ рівнів акредитації // ІХ Всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми післядипломної освіти педагогів: інноваційна андрагогіка» (Ужгород, 15-16 жовтня 2010 р.). – Ужгород : ЗІППО, 2010.
 6. Біланич Г. П. Політика уряду А. Волошина в галузі економіки та культури // Науково-методична конференція «Література розстріляного відродження і проблеми виховання національно свідомої особистості» (Ужгород, 20 березня 2012 р.). – Ужгород : ЗІППО, 2012.
 7. Біланич Г. П. Рівні розвитку інноваційного середовища // Х Всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми післядипломної освіти педагогів: створення інноваційного середовища в регіоні» (Ужгород, 11-12 жовтня 2012 р.). – Ужгород : ЗІППО, 2012.
 8. Біланич Г. П. Уряд А. Волошина: склад, принципи роботи, державно-правова діяльність // Обласна науково-методична конференція «Августин Волошин і розвиток педагогічної думки на Закарпатті в першій половині ХХ століття» (Ужгород, 13 березня 2014 р.). – Ужгород : ЗІППО, 2014.
 9. Біланич Г. П.  Видавнича діяльність «Карпат» у краєзнавчому русі Закарпаття» // Регіональний міжвузівський  науково-методичний семінар «Використання краєзнавчих матеріалів у процесі викладання суспільно-гуманітарнмх та художньо-естетичних дисциплін» (Ужгород, 10 квітня 2014 р.). – Ужгород : ЗІППО, 2014.
 10. Біланич Г. П. Формування національної свідомості у студентів вищих навчальних закладах культури і мистецтв // ХІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми післядипломної освіти педагогів: реалізація компетентнісної парадигми в освіті як основа суспільного розвитку» (Ужгород, 5-6 листопада 2014 р.). – Ужгород : ЗІППО, 2014.
 11. Біланич Г. П. Роль Тараса Шевченка у висвітленні української історії гайдамацьких рухів // Обласна науково-практична конференція. Ідеї Т. Г. Шевченка в демократичній освіті сучасної України (Ужгород, 18 лютого 2014 р.). – Ужгород : ЗІППО, 2014.
 12. Біланич Г. П. Втрати Україною історико-культурних надбань у роки Другої світової війни // ІІ Регіональна онлайн-конференція «Духовно-естетичний розвиток особистості у контексті євроінтеграційних процесів» (Ужгород – Київ – Миколаїв, 5 грудня 2016 року). – Ужгород : ЗІППО, 2016.
 13. Біланич Г. П., Юзик М. А. Реалізація дидактичних ідей Г. Ващенка в сучасній Новій українській школі» // І Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 140-річчю від дня народження педагога (Умань,   18–19 травня 2018 р.). – Умань, 2018. – С. 10–13.
 14. Біланич Г. П., Юзик М. А. Особливості професійної підготовки сучасного вчителя: формування ключових компетентностей // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 23–25 травня 2018 р.). – К., 2018. – Т. 4. – С. 368–369.
 15. Біланич Г. П. В. Сухомлинський і оновлення змісту нової освіти // Реформування сучасної освіти: діалог із Василем Сухомлинським : Регіональна науково-практична конференція (Рівне, 20 вересня 2018 р.). – Рівне, 2018.
 16. Біланич Г. П. Формування особистісних орієнтацій  у процесі вивчення студентами коледжу культури і мистецтв дисциплін соціокультурного // Всеукраїнська науково-практична конференція «Післядипломна педагогічна освіта: особливості розвитку педагогів в умовах освітньої реформи»  (Ужгород, 17–18 жовтня 2018 р.). – Ужгород : ЗІППО, 2018.
 17. Біланич Г. П., Юзик М. А.  Формування ключових компетентностей майбутніх вчителів початкової школи у Словаччині // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Нова українська школа: реалії, досвід, перспективи розвитку» (Умань    7-8 листопада 2019 року). -  Умань, 2019.- С. 301-303.
 18. Біланич Г. П. Злочини проти людяності під час угорської окупації на території Карпатської України (1938/ 1939-1944 рр.) в історико-культурному дискурсі // ХІІ міжнародна науково-практична конференція «Цивілізаційні процеси українського націотворення, державного й церковного будівництва: уроки минулого століття та виклики сьогодення». (Ужгород, Карпатський університет імені Августина Волошина, 14-15 листопада 2019 року). - Ужгород  2019.
 19. Біланич Г. П. Вплив видавничої діяльності «Карпат» на простір молодіжної соціальної взаємодії // Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософсько-світоглядні засади трансформації освіти: простір соціальної взаємодії» (Рівне, 16 листопада 2018 р.). – Рівне, 2018. 
 20. Біланич Г. П. Упровадження ідей В. С. Сухомлинського в сучасну українську школу // ІІІ Обласна науково-практична конференція «В. О. Сухомлинський – вчений, педагог, гуманіст, мислитель», присвячена 100-річчю від дня народження педагога (Ужгород, 12-22 листопада 2018 р.). – Ужгород : ЗІППО, 2018.  
 21. Біланич Г. П. Видавнича діяльність про Карпатську Україну // Обласна науково-практична конференція «Карпатська Україна у контексті українського державотворення» (Ужгород, 20 березня 2019 р.). – Ужгород : ЗІППО, 2019.   
 22. Біланич Г. П., Юзик М. А. Впровадження ідей В. О Сухомлинського у підготовку працівників культури та мистецтва, вчителів початкових класів у закладах вищої освіти України // ХХVІ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинського у діалозі з сучасністю: методична спадщина педагога в контексті ідей Нової української школи» (Рівне, 27 вересня 2019 р.). – Рівне: РОІППО, 2019.  - С.68-70.  URL: http://roippo.org.ua/upload/iblock/8c5/pedchytannya-sukhomlyns%60kyy-_-2019.-elektronnyy-zbirnyk-tez.-ostatochnyy.pdf
 23. Біланич Г.П. Культурологія в освітній діяльності закладів вищої освіти // ІІ науково-практична конференція «Синтез мистецької науки, освіти та творчості в Україні та глобальному культурному просторі» – 23-24 квітня 2020, Ужгород, Україна. - УжККіМ –  С.85-99.
 24. Біланич Г. П. Культурні напрями та традиції в Україні: стан та перспективи // XХ Всеукраїнська викладацька науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку освіти і  науки України у XXI столітті». -  (Хуст:  29-30 квітня 2020 року).- Хуст: Карпатський інститут підприємництва Університету «Україна»,  2020. 
 25. Vysochan L., Bilanych H., Saenko Y. The information competence formation's organization of future primary school teachers, social and cultural workers: foreign experience // International Scientific Internet. – Conference ORGANIZATION AND MANAGEMENT IN THE SERVICES’ SPHERE.- Berdyansk – Kyiv – Opole – Slovyansk, May 8, 2020.
 26. Bilanych H., Yuzyk O., Yuzyk M. PARTNERSHIP STRATEGY FOR DISTANCE LEARNING IN UKRAINE AND THE REPUBLIC OF POLAND DURING THE COVID-19 PANDEMIC  ІІ Międzynarodowa Naukowa Konferencja Internetowa „UKRAINA–POLSKA: PARTNERSTWO STRATEGICZNE W UKццŁADZIE GEOPOLITYCZNYCH WSPÓŁRZĘDNYCH”. Narodowy Uniwersytet Zasobów Biologicznych i Naturalnych w Kijowie . - Kijów, 14-15 maja 2020 .
 27. Bilanych H., Yuzyk O., Yuzyk M. PARTNERSHIP STRATEGY FOR DISTANCE LEARNING IN UKRAINE AND THE REPUBLIC OF POLAND DURING THE COVID-19 PANDEMIC / II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Україна-Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат». Київ. 14-15 травня 2020 року.

УЧАСТЬ У НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ СЕМІНАРАХ

1. Біланич Г. П. Використання краєзнавчих матеріалів у вивченні дисципліни «Історія України» // Регіональний міжвузівський науково-методичний семінар «Використання краєзнавчих матеріалів у процесі викладання суспільно-гуманітарних дисциплін» (Ужгород, 4 квітня 2014 р.). – Ужгород : ЗІППО, 2014.

2. Біланич Г. П. Видавнича діяльність «Карпат» у краєзнавчому русі Закарпаття // Регіональний міжвузівський науково-методичний семінар «Використання краєзнавчих матеріалів у процесі викладання суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін» (Ужгород, 10 квітня 2014 р.). – Ужгород : ЗІППО, 2014.

3. Біланич Г. П. Формування християнських цінностей в ВНЗ культури і мистецтв // Науково-методичний семінар «Християнська етика: досвід, проблеми, перспективи» (Ужгород, 24 вересня 2014 р.). – Ужгород : ЗІППО, 2014.

4. Біланич Г.П.     Використання краєзнавчого матеріалу у процесі викладання курсу «Культурологія» // VIII  Регіональний науково-методичний інтернет-семінар «Краєзнавство в інтердисциплінарному контексті розвитку сучасної освіти і науки»  (Ужгород 28  травня 2020 р.) – Ужгород : ЗІППО, 2020..  

5. Участь у дослідженнях науково-педагогічної лабораторії «Сучасні технології виховання» та в педагогічній майстерні «Особливості розвитку духовності учня як домінуючого начала у структурі особистості» (15 листопада 2018 р. виступ на тему «В. О Сухомлинський у вітчизняній та світовій історії», Ужгород, ЗІППО).- Ужгород, 2018.

Навчальні дисципліни, що їх викладає викладач:

•         Культурологія.

•         Новітня історія України.

•         Народознавство.

•         Сучасний культурний процес.

•         Культурологічні студії.